Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 319/2003 Statutul personalului de cercetare-dezvoltare

Disponibil la: RO: LEGE 319/2003

Articole

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 (1 comentariu) 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Comentarii la lege/extras

OBSERVATIE Nu există codurile de etica, codul general si codurile pe domenii, prevazute in legea 206/2004 la art 7
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă
ro-lege-206-2004 (2 comentarii) Buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
ro-lege-319-2003 (2 comentarii) Statutul personalului de cercetare-dezvoltare

 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07