Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 319/2003 versiunea 2022, ART 23

Conţinut Categoriile de personal prevăzute la art. 6 lit. a) şi b) beneficiază, pe lângă drepturile prevăzute de lege 
pentru personalul încadrat în muncă, şi de următoarele drepturi:

 a) de a avea acces la sursele de informare şi documentare necesare proiectelor de cercetare-dezvoltare la 
care participă, cu respectarea normelor de folosire şi publicare;

 b) a particiicipa la elaborarea strategiei cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice;

 c) de a participa la manifestări ştiinţifice cu comunicări din rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare şi 
de a publica lucrări ştiinţifice, în condiţiile legii, cu sprijinul instituţiei sau al unităţii, în limita resurselor 
financiare;

 d) de a breveta rezultatele cercetării, în condiţiile legii, cu sprijinul instituţiei sau al unităţii, în limita 
resurselor financiare;

 e) de a recuecunoscute ca autori sau coautori ai unui demers ştiinţific şi de a fi recompensate conform 
legislaţiei din domeniu;

 f) de a fi sprijinite de instituţie sau de unitate, în vederea perfecţionării pregătirii lor profesionale, conform 
legii;

 g) de a face parte din asociaţii profesionale, societăţi şi organizaţii ştiinţifice, naţionale şi internaţionale, 
fără ca prin activitatea desfăşurată în aceste organisme să intre în conflict de interese cu unitatea unde 
prestează activitatea de bază;

 h) de a le fi recunoscutăşi stimulată performanţa în domeniul cercetării-dezvoltării prin: premii, 
gratificaţii, titluri, diplome, precum şi prin alte modalităţi;

 i) de a participa la competiţii pentru finanţarea activităţii ştiinţifice proprii, din fonduri bugetare sau 
private, în condiţiile legii;

 j) de a pariicipa ca expert, referent, membru în comisii de evaluare, consultant şi altele asemenea, la 
solicitarea altor instituţii sau agenţi economici, fără a intra în conflict de interese cu instituţia sau unitatea 
unde prestează activitatea de bazăşi de a fi remunerate pentru activitatea depusă;

 k) de a putea obţine un venit lunar neplafonat, dacă în acelaşi timp cu execuţia temelor finanţate din 
fonduri de la bugetul de stat deruleazăşi proiecte finanţate din programe internaţionale la care România 
plăteşte cotizaţie, precum şi dacă proiectul conduce, în timpul execuţiei şi după finalizare, la transferuri 
tehnologice sau valorificări;

 l) de a obţine un venit lunar neplafonat, rezultat din execuţia proiectelor interne şi internaţionale;

 m) de a desfăşura activităţi, prin cumul, privind cercetarea, învăţământul sau valorificarea cercetării în 
conformitate cu prevederile legilor în domeniu; acestea se pot exercita în interiorul sau în afara instituţiei 
sau a unităţii de cercetare în care sunt încadrate, cu respectarea prevederilor art. 24 lit. c);

 n) de a beneficia, în condiţiile legii, de sporuri la salariul de bază, respectiv: doctorat, fidelitate, 
confidenţialitate şi alte sporuri prevăzute de lege sau în contractele colective de muncă;

 o) de a refuza motivat, din considerente morale şi etice, să participe la cercetări ştiinţifice care au un 
impact negativ asupra fiinţei umane şi asupra mediului natural;

 p) de a solicita şi de a obţine cu prioritate aprobarea pentru a ocupa un post de grad inferior celui 
dobândit, dacă este în interes propriu.

 

actualizat la 2023-08-17 15:01:06