Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 319/2003 versiunea 2022, ART 24

Conţinut Categoriile de personal prevăzute la art. 6 lit. a) şi b) au, pe lângă obligaţiile prevăzute de lege pentru 
personalul încadrat în muncă, şi următoarele obligaţii:

 a) să respecte etica şi deontologia activităţii de cercetare-dezvoltare;

 b) să respecte drepturile de proprietate intelectualăşi confidenţialitatea convenită cu colaboratorii şi cu 
finanţatorii cercetării;

 c) să nu creeze conflict de interese sau concurenţă neloială în cazul cumulului de activităţi, efectuat în 
condiţiile legii;

 d) să participe la formarea cercetătorilor tineri şi să transmită cunoştinţele şi experienţa proprie în 
activitatea de cercetare-dezvoltare;

 e) să utilizeze patrimoniul tehnico-ştiinţific şi alte resurse ale instituţiei sau ale unităţii exclusiv pentru 
activităţi profesionale în interesul instituţiei sau al unităţii angajatoare;

 f) să participe la evaluarea activităţii de cercetare-dezvoltare, precum şi a rezultatelor proprii;

 g) să participe la competiţii pentru programele internaţionale ale Comunităţii Europene sau pentru 
programele rezultate din acordurile internaţionale de cooperare bilaterală la care România este parte;

 h) să desfăşoare activitatea ştiinţifică, tehnologică sau de inovare fără a încălca drepturile şi libertăţile 
omului;

 i) să-şi dezvolte continuu cunoştinţele ştiinţifice şi tehnice şi să contribuie la diseminarea informaţiei şi 
culturii ştiinţifice şi tehnice, precum şi la conştientizarea publicului şi a factorilor de decizie asupra rolului 
ştiinţei şi tehnicii;

 j) să participe la aplicarea, în condiţiile legii, a rezultatelor activităţii proprii de cercetare-dezvoltare.

 

actualizat la 2023-08-17 15:01:06