Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 319/2003 versiunea 2022, ART 25

Conţinut (1) La încetarea activităţii în instituţie sau unitate, personalul de cercetare-dezvoltare nu poate folosi 
rezultatele ştiinţifice şi tehnice care au fost obţinute în unitate în cadrul unor lucrări finanţate din fonduri 
publice, pe o durată de cel puţin 5 ani, fără acordul finanţatorului. 
(2) Nerespectarea angajamentului prevăzut la alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă echivalentă cu 20 de salarii de CS I, la gradaţia maximă. 
(3) Plata amenzii nu exonerează contravenienţii de la plata daunelor provocate. 
(4) Contravenţia se constatăşi amenda corespunzătoare se aplică de reprezentantul autorităţii de stat 
pentru cercetare-dezvoltare sub a cărei autoritate se află unitatea de cercetare-dezvoltare prejudiciată. 
(5) Contravenţiei prevăzute la alin. (2) îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările ulterioare. 

 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07