Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 319/2003 versiunea 2022, ART 26

Conţinut Perfecţionarea profesională a personalului de cercetare-dezvoltare se realizează în principal prin 
următoarele forme:

 a) doctorat;
 b) programe de formare continuă;
 c) programe de documentare şi schimburi de experienţă la nivel naţional şi internaţional;
 d) programe de specializare şi de cooperare interdisciplinare, la nivel naţional şi internaţional;
 e) învăţământ postuniversitar, organizat potrivit legii;
 f) burse de perfecţionare şi stagii de pregătire şi documentare realizate în ţară sau în străinătate;
 g) manifestări ştiinţifice din ţară sau din străinătate.

 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07