Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 319/2003 versiunea 2022, ART 30

Conţinut Personalul de cercetare-dezvoltare care urmează o formă de specializare în ţară sau în străinătate este 
obligat să se angajeze, în scris, că va lucra în cadrul unităţii între 1 an şi 5 ani, proporţional cu costurile şi 
durata specializării. În cazul nerespectării acestui angajament pentru motive imputabile salariatului, acesta 
va suporta contravaloarea specializării.


 

actualizat la 2023-08-17 15:01:06