Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 319/2003 versiunea 2022, ART 29

Conţinut Finanţarea activităţilor de formare profesională continuă se asigură din fonduri prevăzute cu această 
destinaţie în bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor sau ale unităţilor de cercetare-dezvoltare, 
precum şi în programele de formare profesională finanţate din surse interne şi internaţionale.

 

actualizat la 2023-08-17 15:01:06