Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 319/2003 versiunea 2022, ART 7

Conţinut Personalul de cercetare-dezvoltare prevăzut la art. 6 lit. a), cu studii superioare, care desfăşoară activităţi 
de cercetare ştiinţifică, se diferenţiază pe funcţii şi grade profesionale, după cum urmează:
 a) cercetător ştiinţific gradul I - CS I;
 b) cercetător ştiinţific gradul II - CS II;
 c) cercetător ştiinţific gradul III - CS III;
 d) cercetător ştiinţific - CS;
 e) asistent de cercetare ştiinţifică - ACS.

 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43