Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 319/2003 versiunea 2022, ART 1

Conţinut (1) Statutul personalului de cercetare-dezvoltare constituie cadrul prin care se promovează formarea 
continuă, dezvoltarea şi motivarea resurselor umane, pentru asigurarea competenţei şi eticii profesionale în 
activităţile de cercetare-dezvoltare, a libertăţii demersurilor ştiinţifice şi pentru participarea personalului din 
domeniu la promovarea şi evaluarea activităţilor ce îi revin. 
(2) Resursele umane ale cercetării-dezvoltării cuprind persoanele din sistemul de cercetare-dezvoltare 
care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege, care au capacitatea şi competenţa de exercitare 
deplină a atribuţiilor şi a drepturilor încredinţate şi asumate şi respectă etica şi deontologia profesională. 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43