Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 319/2003 versiunea 2022, ART 20

Conţinut Funcţiile de conducere şi coordonare ştiinţifică din instituţiile sau unităţile de cercetare-dezvoltare, care 

sunt îndeplinite de către personalul de cercetare-dezvoltare prevăzut la art. 6 lit. a), pot fi:

 A. Funcţii de conducere: 

a) director general sau director; 
b) director ştiinţific; 
c) director tehnic; 
d) secretar ştiinţific; 
e) şef compartiment cercetare-dezvoltare. 

B. Funcţii de coordonare ştiinţifică: 

a) director program cercetare-dezvoltare; 
b) director proiect cercetare-dezvoltare; 
c) şef program cercetare-dezvoltare; 
d) şef proiect cercetare-dezvoltare. 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07