Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 319/2003 versiunea 2022, ART 21

Conţinut

 
(1) Funcţiile de conducere în activitatea de cercetare-dezvoltare se ocupă prin concurs. 
(2) Funcţiile specifice de conducere din instituţiile sau unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 
20 se ocupă, în condiţiile legii, de personalul care îndeplineşte următoarele condiţii minime: 
a) pentdirecrector general sau director, cel puţin CS II, care are şi atestat pentru management în 
cercetare-dezvoltare;
 b) pentru director ştiinţific, cel puţin CS II;
 c) pentru director tehnic sau secretar ştiinţific, cel puţin CS II la nivelul institutelor de 
cercetare-dezvoltare sau cel puţin CS III la nivelul staţiunilor sau al altor structuri;
 d) pentru celelalte funcţii specifice de conducere prevăzute la art. 20, personal de cercetare-dezvoltare 
începând de la funcţia de CS III sau IDT III.
 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07