Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 319/2003 versiunea 2022, ART 14

Conţinut Numărul de posturi pe funcţii şi grade profesionale se propune de către consiliul ştiinţific şi se aprobă de 
către consiliul de administraţie al instituţiei sau al unităţii, respectiv de organele de conducere echivalente, 
în concordanţă cu necesităţile şi resursele financiare ale acesteia.

 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07