Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 319/2003 versiunea 2022, ART 15

Conţinut (1) Funcţiile şi gradele profesionale de cercetare-dezvoltare se ocupă prin concurs, pe baza evaluării 
performanţelor profesionale. 
(2) Concursul se anunţă public, prin afişare la sediul instituţiei sau al unităţii şi prin publicare într-un ziar 
de circulaţie naţională, şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentului statut. 
(3) Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. 
(4) Comisiile de concurs sunt formate din personal de cercetare-dezvoltare sau din învăţământul superior, 
din instituţia ori unitatea respectivă sau din afara acesteia, care are un grad ştiinţific mai mare sau cel puţin 
egal cu cel al postului scos la concurs. 
(5) Probele de concurs şi conţinutul acestora sunt aprobate de consiliul ştiinţific al instituţiei sau al unităţii 
organizatoare a concursului. 
(6) Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post de cercetare-dezvoltare cu studii 
superioare cuprinde obligatoriu următoarele:

 a) cerere-tip de înscriere;

 b) copiegalializate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, 
însoţite de foaia matricolă, precum şi copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul 
general de evidenţă a salariaţilor, pentru a dovedi vechimea;

 c) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, precum şi de pe 

alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice; 
d) curriculum vitae; 
e) lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezentative; 
f) alte înscrisuri solicitate de legislaţia sau reglementările în vigoare.

 (7) Durata şi finalizarea concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul comisiei de 
concurs, şi de 45 de zile, la nivelul instituţiei sau al unităţii organizatoare a concursului, de la depunerea 
raportului comisiei de concurs. 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07