Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 319/2003 versiunea 2022, ART 32

Conţinut (1) În instituţiile şi în unităţile de cercetare-dezvoltare pot fi cuprinşi studenţi care să lucreze în colective 
de specialişti din unităţile respective. 
(2) Instituţiile şi unităţile de cercetare-dezvoltare pot acorda studenţilor din ultimii doi ani burse de studii. 
Plata acestor burse va fi condiţionată de obligaţia absolvenţilor de a se angaja, pe o perioadă determinată, 
prin angajamentul încheiat sub formă de contract, în unitatea de cercetare-dezvoltare finanţatoare. 
Cuantumul burselor va acoperi cheltuielile de studii. 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43