Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 319/2003 versiunea 2022, ART 33

Conţinut (1) Academia Română, academiile de ramură, institutele de învăţământ superior şi institutele naţionale de 
cercetare-dezvoltare pot propune autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare constituirea, pe perioade 
determinate, de centre sau colective mixte de specialişti, pentru realizarea unor strategii de ramură sau 
sectoriale până la finalizarea acestora. Modalitatea de constituire şi funcţionare a centrelor şi colectivelor 
mixte de specialişti se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. 
(2) Centrele sau colectivele mixte prevăzute la alin. (1) utilizează în comun mijloacele financiare şi 
materiale de care dispun, în scopul gestionării raţionale a potenţialului uman de cercetare.

 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43