Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 319/2003 versiunea 2022, ART 36

Conţinut (1) Cercetătorii ştiinţifici gradul I pensionaţi pot desfăşura, în condiţiile legii, activităţi de 
cercetare-dezvoltare, salarizate prin cumul sau prin plata cu ora. 
(2) La cerere, cercetătorii ştiinţifici gradul I pot fi menţinuţi în continuare în funcţii de 
cercetare-dezvoltare, după împlinirea vârstei legale de pensionare, cu aprobarea anuală a consiliului 
ştiinţific. 
(3) Personalul didactic universitar poate funcţiona ca personal de cercetare asociat în instituţiile, unităţile 
sau structurile de cercetare-dezvoltare ale acestora, cu participare la conducerea şi execuţia programelor şi a 
proiectelor de cercetare-dezvoltare, precum şi la valorificarea rezultatelor acestora. 
(4) Personalul didactic universitar poate încheia contracte sau convenţii de cooperare ştiinţificăşi de 
dezvoltare tehnologică pe durată determinată cu instituţiile, unităţile sau structurile de cercetare-dezvoltare 
ale acestora, în vederea participării la coordonarea şi execuţia programelor şi a proiectelor de 
cercetare-dezvoltare din Planul naţional sau planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare. 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43