Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 319/2003 versiunea 2022, ART 35

Conţinut (1) Personalul de cercetare-dezvoltare atestat, care revine în activitatea de cercetare-dezvoltare după 
părăsirea acesteia pentru motive care nu îi sunt imputabile, se încadrează la gradul ştiinţific dobândit 
anterior. 
(2) Personalul atestat ştiinţific poate exercita prin cumul de funcţii activităţi în cercetare-dezvoltare, 
învăţământ şi/sau producţie, în condiţiile prevăzute de lege. 
(3) Beneficiază de rezervarea postului şi pot exercita cumulat activităţi de cercetare-dezvoltare, la gradul 
ştiinţific dobândit, persoanele alese în Parlament, numite în Guvern sau care îndeplinesc funcţii de 
specialitate specifice în aparatul Parlamentului, al Administraţiei Prezidenţiale şi al administraţiei publice 
centrale ori în serviciile publice descentralizate ale acesteia, precum şi cele alese sau numite de Parlament în 
alte organe şi organisme centrale ale statului, precum şi cele alese în conducerea Academiei Române.

 

actualizat la 2023-08-17 15:01:06