Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 319/2003 versiunea 2022, ART 10

Conţinut (1) Personalul auxiliar cu studii medii din activitatea de cercetare-dezvoltare, prevăzut la art. 6 lit. c), se 
diferenţiază pe funcţii şi trepte profesionale, după cum urmează: 
a) tehnician treapta I - T I; 
b) tehnician treapta II - T II; 
c) tehnician treapta III - T III; 
d) tehnician stagiar - TS.

 (2) Personalul prevăzut la alin. (1) participă pe lângă cercetătorii ştiinţifici şi inginerii de dezvoltare 
tehnologică la desfăşurarea activităţii de cercetare-dezvoltare prin efectuarea de măsurări, analize, operaţii 
de execuţie a unor elemente, operaţii de întreţinere şi exploatare a aparaturii şi a instalaţiilor de cercetare, 
precum şi la alte activităţi asemănătoare. 
 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43