Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 319/2003 versiunea 2022, ART 18

Conţinut (1) Gradul profesional, o dată acordat, aparţine persoanei titulare pentru domeniul de cercetare-dezvoltare 
respectiv şi constituie titlu personal de care poate face uz în toate cazurile care implică imaginea sau 
drepturile personale. 
(2) Pentru personalul atestat, gradele profesionale CS I, CS II, CS III în domeniul cercetării ştiinţifice, 
respectiv IDT I, IDT II şi IDT III în domeniul dezvoltării tehnologice, pentru care au fost dobândite, sunt 
recunoscute în orice instituţie sau unitate în care se desfăşoară activităţi în domeniile respective.
(3) În a pro procesului propriu-zis de acordare, gradul profesional se păstrează independent de ocuparea 
sau nu a unui post în cercetare-dezvoltare de o anume categorie.

 

actualizat la 2023-08-17 15:01:06