Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, ART 64

Conţinut (1) *** Abrogat 
(2) *** Abrogat 
(3) Plafoanele în baza cărora se calculează costurile salariale se elaborează de autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei 
ordonanţe şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
(4) Plafoanele în baza cărora se calculează costurile cu deplasările sunt prevăzute de norme aprobate prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

Comentarii

OBSERVATIE Plafoanele pentru salarii şi deplasări.
ro-og-57-2002-2022-art-64 (1 comentariu)
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă
ro-hg-583-2015 (2 comentarii) Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020

 Aceste plafoane sunt prevăzute în planul naţional, însă ar trebui să
existe independent de planul naţional. Modul de formulare nu acoperă
explicit mai multe categorii de personal care este implicat în
proiecte, cum ar fi medicii ca personal auxiliar, excluzând potenţial
plata lor. Este necesară armonizarea cu grilele de salarizare şi cu
legea salarizării personalului bugetar, cu evitarea oricăror
discriminări pe temeiul domeniului de activitate. Simultan, este
necesar ca aceste norme să se refere exclusiv la activităţile de
cercetare care trebuie diferenţiate de alte activităţi.

actualizat la 2023-12-07 18:14:07