Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: HG 583/2015 Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020

Disponibil la: RO: HG 583/2015

Comentarii la lege/extras

OBSERVATIE Lipseşte HG privind Bugetul multianual al Planului Naţional, prevăzut la art. 53 din Legea Cercetării.
ro-og-57-2002-2022-art-53 (1 comentariu)
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă
ro-hg-929-2014 (1 comentariu) Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 - 2020
ro-hg-583-2015 (2 comentarii) Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020

 Acest
HG, obligatoriu prin lege, nu a fost adoptat niciodată. Un tabel de la
sfârşitul HG 929/2014 nu a fost respectat.

OBSERVATIE Plafoanele pentru salarii şi deplasări.
ro-og-57-2002-2022-art-64 (1 comentariu)
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă
ro-hg-583-2015 (2 comentarii) Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020

 Aceste plafoane sunt prevăzute în planul naţional, însă ar trebui să
existe independent de planul naţional. Modul de formulare nu acoperă
explicit mai multe categorii de personal care este implicat în
proiecte, cum ar fi medicii ca personal auxiliar, excluzând potenţial
plata lor. Este necesară armonizarea cu grilele de salarizare şi cu
legea salarizării personalului bugetar, cu evitarea oricăror
discriminări pe temeiul domeniului de activitate. Simultan, este
necesar ca aceste norme să se refere exclusiv la activităţile de
cercetare care trebuie diferenţiate de alte activităţi.

actualizat la 2022-06-27 19:19:43