Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: HG 929/2014 Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 - 2020

Disponibil la: RO: HG 929/2014

Comentarii la lege/extras

OBSERVATIE Lipseşte HG privind Bugetul multianual al Planului Naţional, prevăzut la art. 53 din Legea Cercetării.
ro-og-57-2002-2022-art-53 (1 comentariu)
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă
ro-hg-929-2014 (1 comentariu) Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 - 2020
ro-hg-583-2015 (2 comentarii) Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020

 Acest
HG, obligatoriu prin lege, nu a fost adoptat niciodată. Un tabel de la
sfârşitul HG 929/2014 nu a fost respectat.

actualizat la 2022-06-27 19:19:43