Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, ART 39

Conţinut (1) Strategia naţională stabileşte obiectivele de interes naţional şi cuprinde mijloacele pentru realizarea 
acestora. Obiectivele principale ale Strategiei naţionale sunt: 
a) promovarea şi dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare pentru susţinerea dezvoltării 
economice şi sociale a ţării şi a cunoaşterii; 
b) integrarea în comunitatea ştiinţifică internaţională; 
c) protecţia patrimoniului tehnico-ştiinţific românesc; 
d) dezvoltarea resurselor umane din activitatea de cercetare; 
e) dezvoltarea bazei materiale şi finanţarea activităţii de cercetare.

 (2) Obiectivele Strategiei naţionale sunt în concordanţă cu obiectivele Programului de guvernare şi ale 
strategiilor sectoriale şi sunt stabilite pe baza consultării cu organele administraţiei publice centrale şi locale, 
cu Academia Românăşi cu academiile de ramură, cu instituţiile de învăţământ superior, cu unităţile de 
cercetare-dezvoltare, cu marii agenţi economici, cu patronatele şi cu sindicatele. 
(3) Strategia naţională se actualizează periodic, în funcţie de evoluţia economico-socială. 

Comentarii

OBSERVATIE Absenţa normativelor prevăute la art. 31, 40 din Legea Cercetării: Strategia resurselor umane din cercetare-dezvoltare, procedura de elaborare a strategiei naţionale şi regulamentul CNPST
ro-og-57-2002-2022-art-31 (1 comentariu)
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă
ro-og-57-2002-2022-art-39 (1 comentariu)
ro-og-57-2002-2022-art-40 (1 comentariu)

 Procedura de la art 31 nu a avut loc niciodată şi
strategia resurselor umane, menţionată la art 31 nu a fost adoptată
niciodată. Este necesară o hotărâre de guvern care să stabilească
procedura planificării strategice a cercetării, care implică
instituţii din subordinea tuturor ministerlor, şi care să includă şi
strategia resurselor umane. De asemenea trebuie coroborate cu
componenta si regulamentul de organizare şi funcţionare al CNPST, care
nu a fost adoptat niciodată.

actualizat la 2023-12-07 18:14:07