Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, ART 38

Conţinut Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice, pe baza Strategiei naţionale, 
sunt obligate:

 a) să elaboreze strategii proprii;

 b) să asigure monitorizarea modului de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în planurile proprii;

 c) să organizeze periodic verificări asupra activităţii economico-financiare, precum şi ale performanţelor 
de management al cercetării, în scopul îmbunătăţirii acestora; 

 d) să raporteze anual autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare rezultatele şi performanţele ştiinţifice. 
Impactul acestora în economie şi în societate trebuie să fie dat publicităţii prin orice mijloace posibile, 
pentru o informare cât mai largă. 

 e) să îşi organizeze compartimente de marketing în vederea creşterii gradului de aplicabilitate a 
cercetărilor finanţate din fonduri publice. 


actualizat la 2023-08-17 15:01:06