Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, ART 31

Conţinut (1) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare evaluate în condiţiile art. 33, academiile de ramurăşi 
instituţiile de învăţământ superior acreditate organizeazăşi participă, cu prioritate, la programele de formare 
profesională a persoanelor cu studii superioare din domeniu. 
(2) Instituţiile de învăţământ superior, academiile de ramură, institutele de cercetare şi cele de 
cercetare-dezvoltare pot colabora pe bază de reciprocitate în promovarea unor programe de formare 
continuă, doctorate, teme de cercetare, în practica studenţilor şi alte asemenea activităţi. 
(3) Finanţarea programelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face conform prevederilor legale în vigoare şi 
reglementărilor specifice stabilite la nivelul unităţilor organizatoare. 
(4) Studenţii din instituţiile de învăţământ superior acreditate şi doctoranzii pot face parte din colectivele 
de cercetare şi participă efectiv la rezolvarea problemelor din cadrul contractelor de cercetare. Studenţii şi 
doctoranzii care participă la rezolvarea problemelor din cadrul contractelor de cercetare pot fi remuneraţi 
conform legii. 

Comentarii

OBSERVATIE Absenţa normativelor prevăute la art. 31, 40 din Legea Cercetării: Strategia resurselor umane din cercetare-dezvoltare, procedura de elaborare a strategiei naţionale şi regulamentul CNPST
ro-og-57-2002-2022-art-31 (1 comentariu)
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă
ro-og-57-2002-2022-art-39 (1 comentariu)
ro-og-57-2002-2022-art-40 (1 comentariu)

 Procedura de la art 31 nu a avut loc niciodată şi
strategia resurselor umane, menţionată la art 31 nu a fost adoptată
niciodată. Este necesară o hotărâre de guvern care să stabilească
procedura planificării strategice a cercetării, care implică
instituţii din subordinea tuturor ministerlor, şi care să includă şi
strategia resurselor umane. De asemenea trebuie coroborate cu
componenta si regulamentul de organizare şi funcţionare al CNPST, care
nu a fost adoptat niciodată.

actualizat la 2023-12-07 18:14:07