Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

P-AA-UNIFICARE

PROBLEMA care priveşte:

O legislaţie unitară, aplicabilă tuturor componentelor sistemului CDI.

 Unificarea, cel puţin sub aspect legislativ, a subsistemelor
  complet distincte care există în România, adica: sistemul INCD---la
  care se referă, de fapt, aşa zisa legislaţie a cercetării, sistemul
  universitar care este normat în principal prin Legea Educaţiei
  Naţionale, sistemul Academiei Române şi reţelele aferente ASAS şi
  AŞM, care au sisteme normative complet distincte, alte sisteme
  sectoriale---ale fiecărui minister, precum şi ramurile cercetării
  private (de exemplu, cercetarea privată, însă realizată în principal
  în unităţi publice, a medicamentului şi dispozitivelor medicale,
  reglementată de ANMDM, dar într-un mod complet disjunct de toate
  celelalte subsisteme).

OBSERVATIE Probleme identificate în comunicatul Ad Astra din 25 februarie 2022.
aa20220225 (5 comentarii) Comunicat Ad Astra privind reforma legislativă a cercetării, din 25 februarie 2022
p-aa-definitii (2 comentarii) Actualizarea şi completarea definiţiilor
p-aa-statcontab (1 comentariu) Normarea coerentă a contabilităţii şi statisticii
p-aa-unificare (1 comentariu) O legislaţie unitară, aplicabilă tuturor componentelor sistemului CDI.
p-aa-era (1 comentariu) Adaptarea legislaţiei la Aria Europeană a Cercetării.
p-aa-rezultate (6 comentarii) Clarificarea regimului rezultatelor de cercetare, integrarea ştiinţei deschise.
p-aa-societati (1 comentariu) Includerea societăţilor ştiinţifice naţionale în toate consultările şi în planificarea strategică
p-aa-cariera (1 comentariu) Reforma carierei de cercetător în conformitate cu dezvoltările din UE
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă
p-aa-organisme-finantare (1 comentariu) Reglementarea organismelor de finanţare a cercetării
p-aa-doctorate (1 comentariu) Extinderea stagiilor doctorale şi postdoctorale la întregul sistem ştiinţific.
p-aa-noi-unitati (1 comentariu) Regulementarea modului de înfiinţare de noi unităţi de cercetare pentru modernizarea profilului naţional al cercetării pe domenii.

 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43