Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

P-AA-DEFINITII

PROBLEMA care priveşte:

Actualizarea şi completarea definiţiilor

 Actualizarea terminologiei din
  legislaţie în conformitate cu Manualul Frascati ediţia 2015, cu
  Manualul Oslo ediţia 2018 şi cu Sistemul Conturilor Naţionale ediţia
  2008; introducerea noţiunilor uzitate dar absente din lege cum ar fi
  ``infrastructura de cercetare-dezvoltare'' sau ``specializarea
  inteligentă'' şi utilizarea unitară a acestora.

OBSERVATIE Probleme identificate în comunicatul Ad Astra din 25 februarie 2022.
aa20220225 (5 comentarii) Comunicat Ad Astra privind reforma legislativă a cercetării, din 25 februarie 2022
p-aa-definitii (2 comentarii) Actualizarea şi completarea definiţiilor
p-aa-statcontab (1 comentariu) Normarea coerentă a contabilităţii şi statisticii
p-aa-unificare (1 comentariu) O legislaţie unitară, aplicabilă tuturor componentelor sistemului CDI.
p-aa-era (1 comentariu) Adaptarea legislaţiei la Aria Europeană a Cercetării.
p-aa-rezultate (6 comentarii) Clarificarea regimului rezultatelor de cercetare, integrarea ştiinţei deschise.
p-aa-societati (1 comentariu) Includerea societăţilor ştiinţifice naţionale în toate consultările şi în planificarea strategică
p-aa-cariera (1 comentariu) Reforma carierei de cercetător în conformitate cu dezvoltările din UE
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă
p-aa-organisme-finantare (1 comentariu) Reglementarea organismelor de finanţare a cercetării
p-aa-doctorate (1 comentariu) Extinderea stagiilor doctorale şi postdoctorale la întregul sistem ştiinţific.
p-aa-noi-unitati (1 comentariu) Regulementarea modului de înfiinţare de noi unităţi de cercetare pentru modernizarea profilului naţional al cercetării pe domenii.

 

OBSERVATIE Absenţa OM prevăzut în Legea Cercetării, art 2(3): detalierea definiţiilor din domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării.
ro-og-57-2002-2022-art-2 (1 comentariu)
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă
p-aa-definitii (2 comentarii) Actualizarea şi completarea definiţiilor
mf15 (3 comentarii) Frascati Manual 2015 Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development
mo18 (1 comentariu) Oslo Manual 2018 Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition

 Ordinul de ministru prevăzut la art. 2(3) din legea cercetării,
care nu a fost emis niciodată, ar trebui sa actualizeze şi să
completeze definiţiile din legislaţia primară şi secundară în conformitate cu
ultimele ediţii ale manualelor Frascati şi Oslo şi cu alţi termeni
apăruţi şi definiţi între timp, inclusiv în legislaţia europeană.

actualizat la 2023-12-07 18:14:07