Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Organizaţiile de cercetare. Colaborarea cercetătorilor şi organizaţiilor de cercetare la nivel internaţional

Legislaţie internă existentă


ro-lege-1-2011-2022-art-162
CITAT: 

 (1) Studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă, caz în care studentul-doctorand îşi 
desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din România şi a unui 
conducător de doctorat dintr-o altăţară sau sub îndrumarea concomitentă a doi conducători de doctorat din 
instituţii diferite din România, pe baza unui acord scris între instituţiile organizatoare implicate. Doctoratul 
în cotutelă poate fi organizat şi în cazul în care conducătorii de doctorat sunt din aceeaşi IOSUD, dar au 
specializări/domenii diferite de studiu sau unul dintre conducătorii de doctorat a atins vârsta pensionării, 
conform prevederilor din Carta universitară. 

(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul universitar 2012 - 2013, studiile universitare de 
doctorat se pot organiza şi în cotutelă, caz în care studentul doctorand îşi desfăşoară activitatea sub 
îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din România şi a unui conducător de doctorat 
dintr-o altăţară sau sub îndrumarea concomitentă a 2 conducători de doctorat din instituţii diferite din 
România, pe baza unui acord scris între instituţiile organizatoare implicate. Doctoratul în cotutelă poate fi 
organizat şi în cazul în care conducătorii de doctorat sunt din aceeaşi IOSUD, dar au specializări/domenii 
diferite de studii, conform prevederilor din Carta universitară. 

 (2) În contextul politicilor de asigurare a mobilităţii universitare, IOSUD poate angaja, pe bază de 
contract, specialişti din străinătate care deţin dreptul legal de a conduce doctorat, conform art. 166 alin. (4). 

; B. Admiterea 

ro-lege-1-2011-2022-art-255

Legislaţie şi recomandări europene


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-1h
CITAT: 
Dimensiunea mondială: statele membre se angajează într-o colaborare reciprocă avantajoasă pentru toate 
părțile și în activități comune în domeniul C-I cu parteneri din țări și regiuni terțe, pe baza intereselor 
strategice, a valorilor și a principiilor Uniunii prevăzute în prezenta recomandare, în cadrul obiectivelor de 
dezvoltare durabilă ale ONU și în alte instrumente internaționale relevante;


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-2g
CITAT: 
Implicarea la nivel mondial: dezvoltarea unei strategii coerente privind implicarea la nivel mondial și a unor 
instrumente comune, promovând valorile și principiile europene comune pentru C-I în ceea ce privește 
cooperarea internațională și valorificând atractivitatea cercetării în Uniune; asigurarea autonomiei strategice a 
Uniunii în materie de știință și inovare, menținând în același timp o economie deschisă; promovarea unor 
condiții de concurență echitabile și a reciprocității, pe baza valorilor fundamentale; consolidarea 
parteneriatelor în domeniul C-I și consolidarea, extinderea și aprofundarea colaborării cu țări terțe și cu 
organizații regionale;


ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-57
CITAT: subliniază că cooperarea internațională este o componentă importantă care permite SEC să îmbunătățească 
schimbul de cunoștințe și competențele și infrastructura de C&I;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-58
CITAT: subliniază că reformarea SEC și modernizarea abordării strategice a UE și a statelor membre în ceea ce privește 
colaborarea internațională dincolo de SEC trebuie să meargă mână în mână; solicită, prin urmare, o actualizare 
a comunicării Comisiei din 2012 privind colaborarea internațională în domeniul C&I, care ar trebui să includă o nouă 
abordare a colaborării cu țările cu venituri mici și medii;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-ctx-m
CITAT: întrucât deschiderea către lume și colaborarea internațională sunt esențiale pentru succesul politicilor UE în domeniul 
C&I; întrucât țările asociate la programul-cadru fac parte integrantă din SEC și contribuie deja la obiectivele acestuia; 
întrucât vecinătatea europeană merită o atenție deosebită; întrucât toate țările sale din est și sud ar trebui să beneficieze 
de schimburi științifice și de cooperarea cu statele membre ale UE;

actualizat la 2022-06-27 19:19:43