Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, OBJ 58

Conţinut

subliniază că reformarea SEC și modernizarea abordării strategice a UE și a statelor membre în ceea ce privește 
colaborarea internațională dincolo de SEC trebuie să meargă mână în mână; solicită, prin urmare, o actualizare 
a comunicării Comisiei din 2012 privind colaborarea internațională în domeniul C&I, care ar trebui să includă o nouă 
abordare a colaborării cu țările cu venituri mici și medii;

actualizat la 2022-06-27 19:19:43