Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: RECOMANDARE 2122/2021 versiunea 2022, REC 2g

Conţinut


Implicarea la nivel mondial: dezvoltarea unei strategii coerente privind implicarea la nivel mondial și a unor 
instrumente comune, promovând valorile și principiile europene comune pentru C-I în ceea ce privește 
cooperarea internațională și valorificând atractivitatea cercetării în Uniune; asigurarea autonomiei strategice a 
Uniunii în materie de știință și inovare, menținând în același timp o economie deschisă; promovarea unor 
condiții de concurență echitabile și a reciprocității, pe baza valorilor fundamentale; consolidarea 
parteneriatelor în domeniul C-I și consolidarea, extinderea și aprofundarea colaborării cu țări terțe și cu 
organizații regionale;

actualizat la 2023-12-07 18:14:07