Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: RECOMANDARE 2122/2021 versiunea 2022, REC 1h

Conţinut


Dimensiunea mondială: statele membre se angajează într-o colaborare reciprocă avantajoasă pentru toate 
părțile și în activități comune în domeniul C-I cu parteneri din țări și regiuni terțe, pe baza intereselor 
strategice, a valorilor și a principiilor Uniunii prevăzute în prezenta recomandare, în cadrul obiectivelor de 
dezvoltare durabilă ale ONU și în alte instrumente internaționale relevante;actualizat la 2022-06-27 19:19:43