Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: RECOMANDARE 2122/2021 versiunea 2022, REC 1g

Conţinut


Coordonare, coerență și angajament: statele membre introduc dimensiunea europeană în politicile de C-I 
naționale și regionale și asigură o mai bună adeziune și un angajament național sporit față de punerea în 
aplicare cu succes a priorităților SEC. Statele membre, cu sprijinul Uniunii, își coordonează politicile și 
programele de C-I în domenii de interes comun, inclusiv prin asigurarea complementarității și încurajarea 
sinergiilor cu programele-cadru ale Uniunii pentru C-I și cu alte programe și fonduri ale Uniunii, facilitând 
astfel cooperarea transnațională în cadrul SEC, direcționează investițiile și reformele în C-I către realizarea 
SEC și accelerarea tranziției verzi și a transformării digitale;actualizat la 2022-06-27 19:19:43