Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: RECOMANDARE 2122/2021 versiunea 2022, REC 1f

Conţinut


Crearea de valoare și impactul societal și economic: creșterea impactului C-I prin transformarea poziției de 
lider a Europei în ceea ce privește crearea de cunoștințe prin utilizarea acestora în societate, de exemplu prin 
intermediul unor produse, servicii, procese și soluții care să sprijine bunăstarea cetățenilor pe o planetă 
durabilă, prosperitatea economică, inovarea deschisă, elaborarea de politici bazate pe date concrete și 
autonomia strategică, menținând în același timp o economie deschisă; acest lucru implică, printre altele, 
acțiuni la nivelul mai multor politici, încurajarea și recompensarea unei interconectări mai puternice între 
actorii implicați în colaborarea multidisciplinară și transsectorială, investiții în oameni, disponibilitatea 
infrastructurilor tehnologice și de cercetare, interacțiunea cu industria și cu alți actori, precum și promovarea 
cercetării fundamentale efectuate la inițiativa cercetătorilor și a rolului acesteia în generarea unor progrese 
revoluționare și a unei baze de cunoștințe mai largi;


actualizat la 2022-06-27 19:19:43