Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: RECOMANDARE 2122/2021 versiunea 2022, REC 1i

Conţinut


Incluziune: statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a dezvolta întregul potențial al SEC în scopul 
de a fi competitive la nivel mondial; în consecință, statele membre și regiunile mai puțin performante ar 
trebui să fie consiliate și sprijinite în vederea intensificării eforturilor lor de a spori performanța și 
dimensiunea sistemelor lor de C-I și de a-și dezvolta capacitățile, atât cele umane, cât și cele de 
infrastructură, inclusiv prin exploatarea sinergiilor dintre finanțarea lor națională și regională și fondurile 
Uniunii. Ar trebui sprijinite eforturile la nivelul Uniunii de a debloca potențialul de excelență din statele 
membre și de a conecta cercetătorii și inovatorii din regiunile mai puțin performante cu rețelele europene 
caracterizate prin excelență din întreaga Uniune;
actualizat la 2022-06-27 19:19:43