Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: RECOMANDARE 2122/2021 versiunea 2022, REC 1j

Conţinut


Responsabilitate societală: depunerea de eforturi pentru a răspunde nevoilor societății de a extinde capacitățile 
colective și a obține un impact mai mare asupra societății și a mediului și pentru a spori încrederea în știință și 
inovare și angajamentul față de acestea prin implicarea părților interesate, a comunităților locale și a 
cetățenilor în conceperea și punerea în aplicare a politicilor C-I, prin consolidarea activităților de 
comunicare științifică și prin asigurarea faptului că aceste politici sunt adaptabile, flexibile și capabile să se 
ajusteze la provocări neprevăzute.


actualizat la 2023-12-07 18:14:07