Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: RECOMANDARE 2122/2021 versiunea 2022, REC 2

Conţinut


Statele membre ar trebui să adopte în mod voluntar următoarele domenii prioritare de acțiune comună în 
sprijinul SEC, pe baza cărora vor fi concepute acțiunile SEC din agenda de politici privind SEC. Respectivele 
acțiuni ar trebui să asigure o aliniere strânsă cu valorile și principiile în materie de C-I în Uniune și un sprijin 
adecvat pentru acestea, astfel cum se prevede în prezenta recomandare.
])


actualizat la 2023-08-17 15:01:06