Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: RECOMANDARE 2122/2021 versiunea 2022, REC 2a

Conţinut


Știința deschisă: sprijinirea și recompensarea unei veritabile culturi a științei deschise în întreaga Uniune, 
inclusiv generalizarea accesului liber la publicațiile academice și la datele de cercetare (și anume urmând 
principiul „cât mai deschis cu putință, dar atât de închis cât este necesar”), precum și difuzarea și adoptarea 
principiilor și practicilor științei deschise, luând în considerare în același timp diferențele dintre discipline și 
diferențele culturale, inclusiv multilingvismul, sprijinind dezvoltarea competențelor în domeniul științei 
deschise și dezvoltând și integrând și mai mult infrastructura și serviciile digitale de bază;actualizat la 2023-12-07 18:14:07