Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, CTX M

Conţinut

întrucât deschiderea către lume și colaborarea internațională sunt esențiale pentru succesul politicilor UE în domeniul 
C&I; întrucât țările asociate la programul-cadru fac parte integrantă din SEC și contribuie deja la obiectivele acestuia; 
întrucât vecinătatea europeană merită o atenție deosebită; întrucât toate țările sale din est și sud ar trebui să beneficieze 
de schimburi științifice și de cooperarea cu statele membre ale UE;

actualizat la 2023-08-17 15:01:06