Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, CTX N

Conţinut

întrucât SEC nu poate fi finalizat fără garantarea libertății universitare în cadrul Uniunii și fără respectarea dispozițiilor 
Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene referitoare la libertatea universitară, libertatea de a înființa instituții 
de învățământ superior și libertatea de a desfășura o activitate comercială; întrucât, potrivit CJUE, libertatea universitară 
cuprinde nu numai o dimensiune individuală în măsura în care este asociată cu libertatea de exprimare și, în special, în 
domeniul cercetării, libertatea de comunicare, libertatea de cercetare și de diseminare a rezultatelor, ci și o dimensiune 
instituțională și organizațională reflectată în autonomia instituțiilor universitare

actualizat la 2022-06-27 19:19:43