Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

ADC-LC67

OBSERVATIE care priveşte:
ro-og-57-2002-2022-art-67 (1 comentariu)
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă
ro-hg-1023-2015 (2 comentarii) NORME METODOLOGICE din 30 decembrie 2015 privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare (abrogat prin hg 1405/2022)
ro-og-57-2002-2022-def-16 (1 comentariu) Ordonanţă privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

Nu am găsit normele metodologice pentru acordarea finanţării de bază prevăzute la art. 67 din Legea Cercetării.

 Nu există, la modul general.  În definiţia 16.3, programul nucleu
este identificat ca program de finanţare instituţională şi pentru
acesta există HG 1023/2015, dar nu e clar dacă acesta este încadrabil
la finanţare de bază. De asemenea, nici standardele anuale de cost
pentru finanţarea de bază nu există.

actualizat la 2023-12-07 18:14:07