Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, definitia 16: Finantare institutionala

Finantare institutionala:

 16.1. Finanţare instituţională de bază - finanţare acordată conform art. 67 de către autoritatea de stat 
pentru cercetare-dezvoltare, astfel încât să asigure o finanţare de bază a cheltuielilor unităţii aferente 
activităţii de cercetare-dezvoltare. 
16.2. Finanţare instituţională complementară - finanţare instituţională anuală, acordată în sistem 
competitiv conform art. 68, pe baza rezultatelor creatoare de cunoaştere şi a impactului economic şi social al 
activităţilor de cercetare-dezvoltare, inovare şi de transfer tehnologic. 
16.3. Program nucleu de cercetare-dezvoltare - program de cercetare-dezvoltare propriu al instituţiilor şi 
unităţilor de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 67, care poate fi finanţat de către autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare şi a cărui tematică este orientată cu precădere către problemele specifice domeniului 
economico-social în care funcţionează instituţia sau unitatea respectivă. 
 

OBSERVATIE Nu am găsit normele metodologice pentru acordarea finanţării de bază prevăzute la art. 67 din Legea Cercetării.
ro-og-57-2002-2022-art-67 (1 comentariu)
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă
ro-hg-1023-2015 (2 comentarii) Hotărârea 1023/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare
ro-og-57-2002-2022-def-16 (1 comentariu)

 Nu există, la modul general.  În definiţia 16.3, programul nucleu
este identificat ca program de finanţare instituţională şi pentru
acesta există HG 1023/2015, dar nu e clar dacă acesta este încadrabil
la finanţare de bază. De asemenea, nici standardele anuale de cost
pentru finanţarea de bază nu există.

actualizat la 2022-05-30 16:43:45