Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, OBJ 7

Conţinut

subliniază importanța creării de sinergii între învățământul superior, instituțiile de cercetare și organizațiile societății 
civile în calitate de parteneri veritabili în contextul C&I, precum și alianțele industriale, valorificând astfel pe deplin rolul 
dual al universităților; reiterează, în acest context, necesitatea de a crea condiții și oportunități favorabile pentru cercetători 
prin utilizarea unei infrastructuri de cercetare de înaltă calitate; invită Comisia să asigure o concepție care favorizează 
includerea pentru aceste parteneriate, bazată pe transparență, pe o reprezentare echilibrată a părților interesate și pe 
o deschidere continuă, și să ofere părților interesate divergente posibilități suficiente de a participa;


actualizat la 2022-06-27 19:19:43