Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, OBJ 6

Conţinut

consideră că reexaminarea SEC ar trebui să includă o abordare orizontală pentru consolidarea cooperării dintre 
instituțiile de cercetare, inclusiv universități; solicită un sprijin bugetar sporit pentru alianțele universitare, precum și 
instituirea unui cadru favorabil care să permită alianțelor să se dezvolte într-un mod flexibil; consideră, de asemenea, că 
cooperarea universitară nu ar trebui să se limiteze doar la alianțe, și că ar trebui să fie disponibile mai multe mecanisme de 
finanțare pentru ca universitățile să coopereze în afara alianțelor;


actualizat la 2022-06-27 19:19:43