Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, OBJ 5

Conţinut

insistă ca, în contextul SEC, termenii „cercetare” și „inovare” să nu se limiteze la inovarea tehnologică, ci să fie integrați 
ca subiecte transversale de mare relevanță pentru toate aspectele științelor sociale și umaniste și să fie pe deplin integrați în 
fiecare dintre obiectivele generale;


actualizat la 2022-06-27 19:19:43