Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, OBJ 8

Conţinut

subliniază că orice cerere de finanțare trebuie să fie transparentă și anunțată cu mult timp înainte; subliniază, de 
asemenea, că foile de parcurs comune privind tehnologia industrială ar trebui să țină seama mai bine de contribuția de la 
bază spre vârf și de participarea care favorizează includerea și nu ar trebui să ia în considerare industria ca sursă principală 
de contribuții, ci ar trebui, de asemenea, să accepte contribuții din partea celei mai recente C&I de ultimă generație, precum 
și din partea organizațiilor de consumatori și a partenerilor sociali;


actualizat la 2022-06-27 19:19:43