Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, OBJ 55

Conţinut

subliniază necesitatea de a respecta practicile, standardele și principiile etice fundamentale din diferitele coduri de 
etică naționale, sectoriale sau instituționale; reamintește importanța aplicării principiilor stabilite la articolul 19 din 
Programul-cadru Orizont Europa privind etica în cazul programelor de cercetare ale UE;

actualizat la 2022-06-27 19:19:43