Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, OBJ 54

Conţinut

invită Comisia să se asigure că SEC promovează respectarea libertății academice în toate țările europene, în 
conformitate cu articolul 13 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, pentru a garanta excelența științifică;

actualizat la 2023-08-17 15:01:06