Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, OBJ 53

Conţinut

subliniază că SEC nu poate fi finalizat fără garantarea libertății academice în cadrul Uniunii; salută principiul 
libertății academice ca pilon fundamental al noului SEC;

actualizat la 2023-12-07 18:14:07