Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, OBJ 52

Conţinut

subliniază că este esențial să se dezvolte rapid un EOSC bazat pe principiile FAIR; este preocupat de progresele lente 
înregistrate în vederea atingerii acestui obiectiv; îndeamnă Comisia să accelereze extinderea EOSC într-un spațiu fiabil de 
date C&I; reamintește importanța conectării tuturor inițiativelor legate de schimbul de date, cum ar fi cele legate de crearea 
unor spații europene de date pentru sănătate, energie, producție, mobilitate, agricultură, finanțe, competențe și administrații 
publice;

actualizat la 2022-06-27 19:19:43