Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, OBJ 51

Conţinut

solicită promovarea talentelor noi și existente și furnizarea unui punct focal pentru schimbul și interacțiunea 
cercetătorilor în toate etapele carierei lor, în toate domeniile inteligenței artificiale, având în vedere că acesta a devenit un 
factor major de inovare, creștere și competitivitate viitoare și este esențial pentru abordarea marilor probleme cu care se 
confruntă societatea, cum ar fi schimbările climatice, energia și mobilitatea, alimentele și resursele naturale, sănătatea și 
societățile favorabile incluziunii; subliniază importanța promovării dezvoltării de „centre SEC” în întreaga UE, care să 
sporească accesul la aceste instrumente și să contribuie la reducerea deficitului de competențe în acest domeniu;

actualizat la 2022-06-27 19:19:43